rivier & meer

rivier & meer

De bovenlopen van de Europese rivieren stromen hard. Soorten  die zijn aangepast aan de stroomsnelheid vinden hier de juiste omstandigheden. Dichter bij zee neemt de stroomsnelheid af. Soorten die aangepast zijn aan voedselrijke omstandigheden vinden hier hun plek. In heldere meren dringt het zonlicht tot grote diepte door, waterplanten komen van grote diepte in het voorjaar ophoog. In de ondiepe oeverzone's is schuilmogelijkheid voor de jonge vissen. 

Kolpa rivier Slovenië

Soča river Slovenië

Soča rivier Slovenië

gestippelde alver in Kolpa rivier

Soča rivier Slovenië

Overgang van rivier naar diep meer

school elrits

beekforel aanval op elritsen

beekforel aanval op school elrits

beekforel en elrits

beekforel loert op school elritsen

school elrits in overgang Savica rivier naar meer Bohinjsk

Pagina's