sloot & plas

sloot & plas

Nederland is rijk aan laaggelegen polders met kilometers lange sloten en veel plassen. Het water in sloten en plassen staat stil en kan zeer helder zijn. Hier komen verschillende diersoorten en een weelderige onderwaterbegroeiing voor. 

peilstok

meerkoet flippers

rietvoorns in oever met lidsteng

poldersloot

jong snoekje in stadsvijver

nieuwsgierig snoekje

snoek tussen waterranonkel

lentevijver

vismigratie in de polder vetjes en bittervoorn voor een duiker

zeelten onder waterlelie

zeelt rustend op de bodem

school rietvoorns

Pagina's