sloot & plas

sloot & plas

Nederland is rijk aan laaggelegen polders met kilometers lange sloten en veel plassen. Het water in sloten en plassen staat stil en kan zeer helder zijn. Hier komen verschillende diersoorten en een weelderige onderwaterbegroeiing voor. 

snoekje in sloot met brede waterpest

paddenoog

zuurstofbelletjes

berk in spiegelbeeld

zoetwater mangrove

padden spiegel

padden in zon

waterpeil en waterviolier

paddensnoeren

gewone pad

snoek in ondiepe sloot op deken van voorjaarsalgen

baarsjes onder boom

Pagina's