sloot & plas

sloot & plas

Nederland is rijk aan laaggelegen polders met kilometers lange sloten en veel plassen. Het water in sloten en plassen staat stil en kan zeer helder zijn. Hier komen verschillende diersoorten en een weelderige onderwaterbegroeiing voor. 

paaiende zeelten boven kranswier

kleine modderkruiper in avondlicht

bittervoorn mannetje in paaikleed

bittervoorn in paaitijd

bittervoorns schuilend onder een tak

oog in oog met grote snoek

blankvoorn close up

paddenvisjes

snoek tussen waterdrieblad

algenlandschap

rietoever

schooltje driedoornige stekelbaarzen

Pagina's