rivierprik close up

rivierprik close up

De rivierprik leeft op zee als parasiet op andere vissen. Met zijn ronde bekschijf zuigt hij zich vast aan vissen en schaapt weefsel en bloed met zijn tanden van de vissen af. Na enkele jaren op zee trekt de rivierprik de rivieren op om zich voort te planten in snelstromende beken. Hier gebruikt hij zijn ronde zuigbek om stenen te verplaatsen en zo een nestkuil te maken waarin de eieren worden afgezet.

Datum: 
Locatie: