bladeren

plompenblad

kleine modderkruiper

bittervoorn vrouwtjes

zonnebaars mannetje

typisch Hollands

bittervoorn en zijn mossel

Gelderse IJssel

Natuurontwikkeling beekdal

meanders

Ruimte voor de rivier Deventer

krabbenscheer in bos

baars eitjes in sloot langs de betuwelijn

Pagina's