rivier & meer

rivier & meer

De bovenlopen van de Europese rivieren stromen hard. Soorten  die zijn aangepast aan de stroomsnelheid vinden hier de juiste omstandigheden. Dichter bij zee neemt de stroomsnelheid af. Soorten die aangepast zijn aan voedselrijke omstandigheden vinden hier hun plek. In heldere meren dringt het zonlicht tot grote diepte door, waterplanten komen van grote diepte in het voorjaar ophoog. In de ondiepe oeverzone's is schuilmogelijkheid voor de jonge vissen. 

snoek op ondergelopen weiland

jonge blankvoorntjes op ondergelopen weiland

brasem op overstroomd gras bij een voet van een boom

brasem op overstroomde graslanden

brasems op ondergelopen grasland

winde op ondergelopen grasland

brasem op ondergelopen grasland

Brasem mannetje in paaikleed

baars eieren

uitlopende wortels

schitterende luchtbellen

in een school baarsjes

Pagina's