rivier & meer

rivier & meer

De bovenlopen van de Europese rivieren stromen hard. Soorten  die zijn aangepast aan de stroomsnelheid vinden hier de juiste omstandigheden. Dichter bij zee neemt de stroomsnelheid af. Soorten die aangepast zijn aan voedselrijke omstandigheden vinden hier hun plek. In heldere meren dringt het zonlicht tot grote diepte door, waterplanten komen van grote diepte in het voorjaar ophoog. In de ondiepe oeverzone's is schuilmogelijkheid voor de jonge vissen. 

jong snoekje tussen waterdrieblad

koud

brasem mannetje

baarzen onder boomwortels

landschap van de Sieg

jonge sneep close up

jonge sneep onder boomwortels

verstopt bermpje

schooltje elrits

beekforel

grote schoonmaak in rivierprik nestkuil

hapje bodem jonge winde

Pagina's