rivier & meer

rivier & meer

De bovenlopen van de Europese rivieren stromen hard. Soorten  die zijn aangepast aan de stroomsnelheid vinden hier de juiste omstandigheden. Dichter bij zee neemt de stroomsnelheid af. Soorten die aangepast zijn aan voedselrijke omstandigheden vinden hier hun plek. In heldere meren dringt het zonlicht tot grote diepte door, waterplanten komen van grote diepte in het voorjaar ophoog. In de ondiepe oeverzone's is schuilmogelijkheid voor de jonge vissen. 

Pontische stroomgrondel in het zand

driedoornige stekelbaars tussen fonteinkruid

kleine modderkruiper

algen close up

serpeling

brasem eitjes close up

eitjes op wilgenwortels

marmergrondel nest in bierfles

marmergrondel eitjes

jonge baars in oever

zeeprik in paaikuil

zeeprik close up

Pagina's