sloot & plas

sloot & plas

Nederland is rijk aan laaggelegen polders met kilometers lange sloten en veel plassen. Het water in sloten en plassen staat stil en kan zeer helder zijn. Hier komen verschillende diersoorten en een weelderige onderwaterbegroeiing voor. 

bittervoorn paai

kolken in polderlandschap

Veengoot

kleine modderkruiper

Zomerse watergentiaan

plompenblad

kleine modderkruiper

bittervoorn vrouwtjes

zonnebaars mannetje

typisch Hollands

bittervoorn en zijn mossel

krabbenscheer in bos

Pagina's