sloot & plas

sloot & plas

Nederland is rijk aan laaggelegen polders met kilometers lange sloten en veel plassen. Het water in sloten en plassen staat stil en kan zeer helder zijn. Hier komen verschillende diersoorten en een weelderige onderwaterbegroeiing voor. 

snoekje in oever

eitjes van vetje

eitjes van een vetje

vetje mannetje bewaakt eitjes op waterlelie stengel

kikkerdril

pad op uitkijk

bruine kikker eiklompen

padden in amplex tussen bruine kikker eieren

eiklompen bruine kikker

loerende snoek

stoel

gevonden fiets

Pagina's