sloot & plas

sloot & plas

Nederland is rijk aan laaggelegen polders met kilometers lange sloten en veel plassen. Het water in sloten en plassen staat stil en kan zeer helder zijn. Hier komen verschillende diersoorten en een weelderige onderwaterbegroeiing voor. 

vismigratie in de polder vetjes en bittervoorn voor een duiker

zeelten onder waterlelie

zeelt rustend op de bodem

school rietvoorns

zeelt tussen waterlelie bladeren

schooltje rietvoorns in sloot

waterviolier half onder half boven water

lidsteng half onder half boven water

snoekje in sloot met brede waterpest

paddenoog

zuurstofbelletjes

berk in spiegelbeeld

Pagina's