Knoflookpadden poel

  • knoflookpad larve tussen krabbenscheer

Knoflookpadden poel

Landschap

Onlangs namen we een kijkje in een knoflookpadden poel. Naast de snelle en schuwe larve van de knoflookpad troffen we ook larven van de kamsalamander en kleine watersalamander aan. De knoflookpad is op dit moment één van de meest bedreigde amfibieën in Nederland.