rivierprik in nestkuil

rivierprik in nestkuil

In het voorjaar trekt de rivierprik vanuit zee de rivieren op om te paaien in snelstromende rivieren en beken met grindbodems. Door met zijn mond vast te zuigen op een steen en deze vervolgens te verplaatsen onstaat er een kuil in het grind. In deze kuil worden de eieren afgezet.

Datum: 
Locatie: