kolken in polderlandschap

helder water, kaderrichtlijn water, Overijssel, drone, luchtfotografie, waterschappen, unie van waterschappen, natuurontwikkeling, Oost Nederland, Zuiderzee; Zwartendijk; Kampen; Reevediep; kolken; wielen;

kolken in polderlandschap

Datum: 
Locatie: 
Landschap: