waterviolier en watervlooien in winter

waterviolier, kwel, ijzerrijke kwel, sloot,

waterviolier en watervlooien in winter

Datum: 
Locatie: 
Soort: 
Landschap: