De verborgen wereld langs en onder de waterspiegel is adembenemend mooi. In sloten, plassen, beken en rivieren is veel te ontdekken. Bekijk een selectie van foto's, reportages en films die tijdens vele onderwaterexpedities gemaakt zijn.

nieuws

Oogcontact met de onderwaterwereld

Na jaren onderwaterfilmen is gebeurd waar we al bang voor waren...de vissen hebben ons door ! lees meer

Waternatuur in Gelderland

Ga mee op reis langs ongekende waternatuur in Gelderland! De provincie Gelderland is Rijk aan water.  lees meer

Vissen filmen onder het ijs "winterclustering Haringvliet"

 • vismigratie, kierbesluit, trekvissen, zalm, salmo salar, atlantische zalm

  zalmen

 • helder water, onderwaterfotografie, duiken, onderwaterfotografie, blikonderwater.nl, blik onder water, onder water, sloot; poldersloot; Hollands; zoetwatermossel;

  bittervoorn en zijn mossel

 • zeeprik, vismigratie,vismigratie, kierbesluit, trekvissen,Petromyzon marinus

  zeeprik close up

 • helder water, onderwaterfotografie, duiken, onderwaterfotografie, blikonderwater.nl, blik onder water,www.blikonderwater.nl, onder water, sloot; poldersloot; Hollands; waterschappen; waterschap; unie van waterschappen; waterbeheer

  Zomerse watergentiaan

 • helder water, onderwaterfotografie, duiken, onderwaterfotografie, blikonderwater.nl, blik onder water,www.blikonderwater.nl, onder water, sloot; poldersloot; Hollands; waterschappen; waterschap; unie van waterschappen; waterbeheer

  plompenblad

 • krabbenscheer, helder water, bos, blikonderwater, onderwaterfotografie, waterkwaliteit

  krabbenscheer in bos

 • helder water, onderwaterfotografie, duiken, onderwaterfotografie, blikonderwater.nl, blik onder water,www.blikonderwater.nl, onder water, sloot; poldersloot; exoot; invasieve exoot

  zonnebaars mannetje

 • helder water, onderwaterfotografie, duiken, onderwaterfotografie, blikonderwater.nl, blik onder water,www.blikonderwater.nl, onder water, sloot; poldersloot; Hollands;

  typisch Hollands

 • helder water, onderwaterfotografie, duiken, onderwaterfotografie, blikonderwater.nl, blik onder water, onder water, sloot; poldersloot; Hollands; zoetwatermossel;

  bittervoorn vrouwtjes

 • helder water, kaderrichtlijn water, rijkswaterstaat; ruimte voor de rivier, IJssel, Overijssel, drone, luchtfotografie, waterschappen, unie van waterschappen, dijkverzwaring, natuurontwikkeling, riviernatuur, bever, bossen, ooibossen, rivier, Oost Nederland, veranderend klimaat

  Ruimte voor de rivier Deventer

 • helder water

  jonge kwabaal in oeverzone

 • onderwaterfotografie, helder water, gezond water, vijver, vijverplanten, sloot, beek,

  zomer in sloot

 • helder water, onderwaterfotografie, zuurstof, kunst, onderwaterfilmers, onderwaterfilm, onderwaterfotograaf

  spiegelspreng

 • zoetwaterkwal, Craspedacusta sowerbii, poliep, Hydrozoa, onderwaterfotografie,

  zoetwaterkwal

 • karper, Cyprinus carpio, onderwaterfotografie, helder water, onderwater

  karper onder boom

 • snoek, Esox lucius, zoetwatervissen, freshwater, Esocidae, onderwaterfotografie, stock, natuurbeeld, in sloot en plas

  jonge snoek zonnestralen

 • onderwaterforografie, polder, hoog water, inundatie, vismigratie, paaien, paaiende vissen, koe, uiterwaard, margriet

  koe met natte voeten

 • fonteinkruid

 • kortsnuit zeepaardje

  kortsnuit zeepaardje