bladeren

schooltje elrits

beekforel

grote schoonmaak in rivierprik nestkuil

hapje bodem jonge winde

Pontische stroomgrondel in het zand

met de stroom mee

schooltje driedoornige stekelbaars in oever

driedoornige stekelbaars tussen fonteinkruid

kleine modderkruiper

stompe moerasslak

Heelsumse beek onderwaterlandschap

algen close up

Pagina's