Artikel in Duiken magazine

Artikel in Duiken magazine

Naar aanleding van het hoogwater in de grote rivieren in juni hebben wij het artikel 'vis in de wei' geschreven. Het is gepubliceerd in het septembernummer van Duiken.