algenlandschap

algenlandschap

In de oever van een zandwinplas is een dode in het water gevallen boom geheel bedekt met algen. Als de watertemperatuur gaat stijgen zullen de voedingsstoffen door andere waterplanten worden opgenomen en zullen de algen weer verdwijnen. 

Datum: 
Locatie: 
Soort: