rivier & meer

rivier & meer

De bovenlopen van de Europese rivieren stromen hard. Soorten  die zijn aangepast aan de stroomsnelheid vinden hier de juiste omstandigheden. Dichter bij zee neemt de stroomsnelheid af. Soorten die aangepast zijn aan voedselrijke omstandigheden vinden hier hun plek. In heldere meren dringt het zonlicht tot grote diepte door, waterplanten komen van grote diepte in het voorjaar ophoog. In de ondiepe oeverzone's is schuilmogelijkheid voor de jonge vissen. 

europese steur (Acipenser sturio)

snoekbaars man

snoekbaars man

zwaan

roofblei

roofblei

gekroesd fonteinkruid

gekroesd fonteinkruid

grootbekbaars

kopvoorn

salvelinus alpinus

zalm

Pagina's