rivier & meer

rivier & meer

De bovenlopen van de Europese rivieren stromen hard. Soorten  die zijn aangepast aan de stroomsnelheid vinden hier de juiste omstandigheden. Dichter bij zee neemt de stroomsnelheid af. Soorten die aangepast zijn aan voedselrijke omstandigheden vinden hier hun plek. In heldere meren dringt het zonlicht tot grote diepte door, waterplanten komen van grote diepte in het voorjaar ophoog. In de ondiepe oeverzone's is schuilmogelijkheid voor de jonge vissen. 

ontmoeting met meerval

jonge barbeel grazend op takken

baarsjes in oeverzone rivierhout

karper onder boom

karper close up

karper en baarsjes onder wilgenwortels

karper onder boom in troebel water

oog in oog met nieuwsgierige karper

jonge vis schuilt onder dood hout

winde onder boomtakken

Karper onder omgevallen boom

wortelende wilgentakken

Pagina's