rivier & meer

rivier & meer

De bovenlopen van de Europese rivieren stromen hard. Soorten  die zijn aangepast aan de stroomsnelheid vinden hier de juiste omstandigheden. Dichter bij zee neemt de stroomsnelheid af. Soorten die aangepast zijn aan voedselrijke omstandigheden vinden hier hun plek. In heldere meren dringt het zonlicht tot grote diepte door, waterplanten komen van grote diepte in het voorjaar ophoog. In de ondiepe oeverzone's is schuilmogelijkheid voor de jonge vissen. 

zeeprik in paaikuil

winkelwagen

biertje

fiets

baarsjes in oeverzone

baarsjes

zwartbekgrondel

beschutting onder rivierhout

meerval close up

waterlelie chaos

meerval

karper in kathedraal van licht

Pagina's