rivier & meer

rivier & meer

De bovenlopen van de Europese rivieren stromen hard. Soorten  die zijn aangepast aan de stroomsnelheid vinden hier de juiste omstandigheden. Dichter bij zee neemt de stroomsnelheid af. Soorten die aangepast zijn aan voedselrijke omstandigheden vinden hier hun plek. In heldere meren dringt het zonlicht tot grote diepte door, waterplanten komen van grote diepte in het voorjaar ophoog. In de ondiepe oeverzone's is schuilmogelijkheid voor de jonge vissen. 

nieuwsgierige baars

beekmonding

Gelderse IJssel

Ruimte voor de rivier Deventer

winterclustering vissen onder ijs Haringvliet

huisspitsmuis ijsspitsmuis

baars

rivierhout in stroming vecht

baars eieren op dood hout

krabbenscheerveld

sponzen aan brug

gekroesd fonteinkruid

Pagina's