rivier & meer

rivier & meer

De bovenlopen van de Europese rivieren stromen hard. Soorten  die zijn aangepast aan de stroomsnelheid vinden hier de juiste omstandigheden. Dichter bij zee neemt de stroomsnelheid af. Soorten die aangepast zijn aan voedselrijke omstandigheden vinden hier hun plek. In heldere meren dringt het zonlicht tot grote diepte door, waterplanten komen van grote diepte in het voorjaar ophoog. In de ondiepe oeverzone's is schuilmogelijkheid voor de jonge vissen. 

Baars close up

wilg onder water

koe met natte voeten

Snoekbaars man op nest

zwartbekgrondel en quaggamossel

Pontische stroomgrondel close up

zoetwaterkwal

Winde paaitijd

snoek en fuik in helder water

brasempaai

brasem man

brasem mannetjes

Pagina's