rivier & meer

rivier & meer

De bovenlopen van de Europese rivieren stromen hard. Soorten  die zijn aangepast aan de stroomsnelheid vinden hier de juiste omstandigheden. Dichter bij zee neemt de stroomsnelheid af. Soorten die aangepast zijn aan voedselrijke omstandigheden vinden hier hun plek. In heldere meren dringt het zonlicht tot grote diepte door, waterplanten komen van grote diepte in het voorjaar ophoog. In de ondiepe oeverzone's is schuilmogelijkheid voor de jonge vissen. 

zonnebaars close up

zonnebaars close up

Sneep in volle stroming Kolpa

Sabanejewia balcanica in Kolpa

gestippelde alver in Kolpa rivier

zingel streber in volle stroming van Kolpa

zingel streber in volle stroming van Kolpa

Kopvoorn in stroming Kolpa

cobitis elongata in Kolpa rivier

Kolpa rivier Slovenië

Soča river Slovenië

Soča rivier Slovenië

Pagina's