rivier & meer

rivier & meer

De bovenlopen van de Europese rivieren stromen hard. Soorten  die zijn aangepast aan de stroomsnelheid vinden hier de juiste omstandigheden. Dichter bij zee neemt de stroomsnelheid af. Soorten die aangepast zijn aan voedselrijke omstandigheden vinden hier hun plek. In heldere meren dringt het zonlicht tot grote diepte door, waterplanten komen van grote diepte in het voorjaar ophoog. In de ondiepe oeverzone's is schuilmogelijkheid voor de jonge vissen. 

bulkend onderwaterleven zoetwater aasgarnaaltjes

vlagzalm in Soča

Regenboogforel in stroomkom Soča

vlagzalm in Soča

kopvoorn in thermoklien savica rivier

Regenboogforel in stroomkom Soča

Alburnus sarmaticus in stroming Kolpa

Barbus balcanicus Kolpa

zingel streber in Kolpa

kopvoorn in Kolpa

gestippelde alver close up

Holandriana holandrii

Pagina's