bladeren

jonge baarzen tussen waterplanten

beweging in Bilan

snoek tussen waterdrieblad

algenlandschap

rietoever

jonge elritsen tussen gele plomp

marmergrondel

Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft

schooltje driedoornige stekelbaarzen

sponzenlandschap

mannetje driedoornige stekelbaars

driedoornige stekelbaars

Pagina's