sloot & plas

sloot & plas

Nederland is rijk aan laaggelegen polders met kilometers lange sloten en veel plassen. Het water in sloten en plassen staat stil en kan zeer helder zijn. Hier komen verschillende diersoorten en een weelderige onderwaterbegroeiing voor. 

snoek tussen waterdrieblad

algenlandschap

rietoever

schooltje driedoornige stekelbaarzen

driedoornige stekelbaars

landschap van gele plomp

gewone pad larf

snoek in oeverzone

Pagina's