sloot & plas

sloot & plas

Nederland is rijk aan laaggelegen polders met kilometers lange sloten en veel plassen. Het water in sloten en plassen staat stil en kan zeer helder zijn. Hier komen verschillende diersoorten en een weelderige onderwaterbegroeiing voor. 

sponzenwoud

waterlelie in zomersloot

zonnebaars

rietvoorns onder de waterspiegel

padden amplex

driedoornige stekelbaars man op zoek naar vrouwtje

jonge snoek zonnestralen

kanaaljuffer zet eitjes af

baarzenwolk

zomer in sloot

plompenlandschap

bonte zomersloot

Pagina's