sloot & plas

sloot & plas

Nederland is rijk aan laaggelegen polders met kilometers lange sloten en veel plassen. Het water in sloten en plassen staat stil en kan zeer helder zijn. Hier komen verschillende diersoorten en een weelderige onderwaterbegroeiing voor. 

zeelt in landschap

natuurvriendelijke oever

fiets

baarzen bij stuw

bittervoorn paai

kolken in polderlandschap

Veengoot

kleine modderkruiper

Zomerse watergentiaan

plompenblad

kleine modderkruiper

bittervoorn vrouwtjes

Pagina's