sloot & plas

sloot & plas

Nederland is rijk aan laaggelegen polders met kilometers lange sloten en veel plassen. Het water in sloten en plassen staat stil en kan zeer helder zijn. Hier komen verschillende diersoorten en een weelderige onderwaterbegroeiing voor. 

eiklompen bruine kikker

loerende snoek

stoel

gevonden fiets

verloren paraplu

verloren schoen

vlokreeft

snoekje

peilstok

meerkoet flippers

rietvoorns in oever met lidsteng

poldersloot

Pagina's