sloot & plas

sloot & plas

Nederland is rijk aan laaggelegen polders met kilometers lange sloten en veel plassen. Het water in sloten en plassen staat stil en kan zeer helder zijn. Hier komen verschillende diersoorten en een weelderige onderwaterbegroeiing voor. 

paddensnoeren

gewone pad

snoek in ondiepe sloot op deken van voorjaarsalgen

baarsjes onder boom

verstopte knoflookpad larve

knoflookpad

kamsalamander larve

kleine watersalamander

knoflookpad larve

knoflookpad larve tussen krabbenscheer

waterplanten landschap

verstopte zeelt

Pagina's