sloot & plas

sloot & plas

Nederland is rijk aan laaggelegen polders met kilometers lange sloten en veel plassen. Het water in sloten en plassen staat stil en kan zeer helder zijn. Hier komen verschillende diersoorten en een weelderige onderwaterbegroeiing voor. 

padden amplex

driedoornige stekelbaars man op zoek naar vrouwtje

jonge snoek zonnestralen

kanaaljuffer zet eitjes af

baarzenwolk

zomer in sloot

plompenlandschap

bonte zomersloot

snoekje in oever

eitjes van vetje

eitjes van een vetje

vetje mannetje bewaakt eitjes op waterlelie stengel

Pagina's