sloot & plas

sloot & plas

Nederland is rijk aan laaggelegen polders met kilometers lange sloten en veel plassen. Het water in sloten en plassen staat stil en kan zeer helder zijn. Hier komen verschillende diersoorten en een weelderige onderwaterbegroeiing voor. 

rietvoorn in avondlicht

rietvoorn

slakken

jonge baarsjes in algenlandschap

bittervoorn mannetje in paaikleed

bittervoorn en riviergrondels

schooltje vetjes

Tiendoornige stekelbaars

paddenvisjes

tiendoornige stekelbaarsjes

blad

drie zeelten op een rij

Pagina's