sloot & plas

sloot & plas

Nederland is rijk aan laaggelegen polders met kilometers lange sloten en veel plassen. Het water in sloten en plassen staat stil en kan zeer helder zijn. Hier komen verschillende diersoorten en een weelderige onderwaterbegroeiing voor. 

bittervoorn mannetje in paaikleed

bittervoorn en riviergrondels

schooltje vetjes

Tiendoornige stekelbaars

paddenvisjes

tiendoornige stekelbaarsjes

blad

drie zeelten op een rij

paaiende zeelten boven kranswier

kleine modderkruiper in avondlicht

bittervoorn mannetje in paaikleed

bittervoorn in paaitijd

Pagina's